Čas


Tisk Email

Česká společnost pro zdravotnickou techNIku
a
Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky
Česká asociace sester
VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
pořádaly pracovní den

ZÁKON O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH A JEHO DOPAD DO PRAXE V ČR

27. května 2016 v 10.00
v kongresovém sále č. 217
Praha 1, Novotného lávka 5

 

Pracovní den byl určen pro vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, lékaře, diplomované/všeobecné sestry, pracovníky oddělení zdravotnické techniky, biomedicínské techniky a inženýry, výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků (ZP). Pozváni byli tvůrci připravované novely zákona č. 268/2014 Sb. o  ZP z MZ ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Tato odborná akce byla zaměřena především na nový zákon o ZP č. 268/2014 Sb., který vstoupil v platnost 1.4.2015 a v mnoha směrech zásadním způsobem zasahuje do povinností poskytovatelů zdravotních služeb při používání ZP, mimořádně navýšil zodpovědnosti a pravomoci výrobců a dodavatelů ZP a zcela mimořádné pravomoci svěřil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Tento zákon má však řadu koncepčních i formálních chyb, které se negativně dotýkají všech zvaných pracovníků a jejich pracovišť. Cílem bylo zmapování dosavadních zkušeností se zákonem pro potřebu jeho novelizace.

Zdravotnický prostředek ve zdravotnickém prostředí představuje náročnou disciplínu z hlediska provázanosti s platnou legislativou, s technickými normami a s kvalifikační způsobilostí příslušných pracovníků. Často jsou podmínky bezpečného a spolehlivého používání ZP pokládány již při jeho výběru a nákupu. Proto byl tento pracovní den určený také pro pracovníky zodpovídající za ZP se zdroji ionizujícího záření, pro revizní techniky a pro vyhlašovatele veřejných zakázek.

Podle vyhlášky MZ ČR č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla tato akce ohodnocena 4 KREDITY.

PROGRAM

          Dopolední blok přednášek

Úvodní slovo
Ing. Jiří Petráček, FN Motol

 1. Nový zákon, BMI a poskytovatel zdravotnických služeb
  MUDr. František Jurek, VŠB – TU Ostrava

   
 2. Kvalifikovaný finanční odhad nákladů spojených s dodržením požadavků zákona
  Ing. Petr Gabriel, Městská nemocnice Ostrava

   
 3. Dopad zákona 268/2014 Sb. na rutinní radiologii. Externí klinické audity - zkušenosti z praxe
  Mgr. Ondřej Krahula, ÚVN Praha

   
 4. Evropská nařízení vs. česká legislativa v oblasti zdravotnických prostředků
  Mgr. Kateřina Pavlíková, Odbor farmacie MZČR

   
 5. Praktické důsledky aplikace zákona 268/2014 Sb. na firmu dovážející ZP
  Ing. Milan Bajer, RNDr. Ivo Strnad, S&T plus

   
 6. Problematika zákona 268/2014 Sb. v ošetřovatelství
  Mgr. Ilona Mayerová, Petra Smržová, Ing. Jakub Konečný, Klinika dětské chirurgie FN Motol


  Odpolední blok přednášek
   
 7. Problematika příslušenství zdravotnických prostředky
  Ing. Monika Jasenská, FN Olomouc, Ing. Marek Gajovský, FN Ostrava

   
 8. Profesní kompetence absolventů oborů Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr versus ustanovení zákona č. 268/2014 Sb.
  doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

   
 9. Výklad zákona 268/2014 Sb. v praxi
  Ing. Radka Kejmarová, ÚVN Praha

   
 10. Měření elektrických zdravotnických přístrojů dle ČSN EN 62353
  Ing. Leoš Koupý, ILLKO s.r.o.

   
 11. Metrologie zdravotnických prostředků
  Ing. Radovan Wiecek, ČMI Brno

   
 12. Proaktivní přístup k minimalizaci nežádoucích událostí, zejména zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem
  Ing. Miloš Hostek, FN Plzeň

   
 13. Zkušenosti s hromadným nahráváním dat do systému RZPRO
  Max Typolt, Olympus

   
 14. Vize zákona 268/2014 Sb., zapisování do dokumentace, příslušenství, instruktáž
  Ing. Jiří Petráček, Ing. Anežka Stránská, FN Motol


Závěr a ukončení
Ing. Jiří Petráček, FN Motol