Čas


Tisk Email

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
 
pořádala pracovní den

ELEKTRICKÉ ROZVODY VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH

ve čtvrtek 11. dubna 2013 od 10.00
 
v  sále č. 217
Praha 1, Novotného lávka 5

Pracovní den byl věnován dlouho očekávané nové technické normě ČSN 33 2000-7-710 a jejímu souběhu se stávající ČSN 33 2140 v investiční, projektové, revizní a provozní praxi. Po 25 letech od vydání ČSN 33 2140 nabývá v roce 2013 účinnosti nová ČSN 33 2000-7-710, což pro projektanty, montážní pracovníky, revizní techniky a provozní techniky ve zdravotnických zařízeních představuje náročné období, v němž se musí naučit spolehlivě aplikovat novou normu a zároveň až do doby rekonstrukce udržovat stávající elektrické rozvody v bezvadném stavu podle staré normy. Koncepce moderní technické normalizace předpokládá systematickou práci se soubory norem, neustálé sledování jejich aktualizací a prakticky celoživotní vzdělávání všech zúčastněných profesionálů.
K aktivní účasti, k diskusím a k navazování profesních kontaktů byli pozváni  projektanti, stavební a montážní firmy, revizní technici, provozní technici nemocnic, biomedicínští inženýři a technici, vedoucí pracovníci investičních a provozních útvarů zdravotnických zařízení a manažeři kvality. Pozváni byli také pracovníci státní správy, centrálních úřadů a pedagogové z oboru BMI.

PROGRAM PRACOVNÍHO DNE

          DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

 1. Úvodní slovo, CÍLE pracovního dne
  Ing. Zdeněk Šlégr, odborný garant
   
 2. Oblíbené omyly ve zdravotnických elektrorozvodech
  Ing. Zdeněk Šlégr, ČSZT
   
 3. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely podle nové ČSN 33 2000-7-710:2013 v porovnání s ČSN 33 2140
  Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec
   
 4. Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a klasifikace zdravotnických prostorů podle nové ČSN 2000-7-710
  Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec
   
 5. Preventivní opatření proti vzniku nebezpečné statické elektřiny
  Alois Sommer, REZ Elektro
  Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec
   
 6. Nová ČSN 33 2000-7-710:2013 a související ČSN
  Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec

  ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
   
 7. Energocentrum NZ2
  Ing. Karel Kuchta CSc., firemní sdělení PHOENIX-ZEPPELIN
   
 8. Vybraná ochranná opatření a elektrické rozvody pro zdravotnické prostory
  Ing. Roman Smékal, GHV Trading s.r.o.
   
 9. Zvláštnosti elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorech
  Ing. Antonín Grošpic CSc., IKEM Praha
   
 10. Revize ve zdravotnických prostorech podle nové ČSN 33 2000-7-710:2013
  Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec
  Alois Sommer, REZ Elektro
   
 11. Ochranná zařízení ve zdravotnických prostorech před účinky spínacího přepětí a elektromagnetického rušení
  Ing. Petr Zůna, SALTEK s.r.o.
   
 12. Závěry a ukončení symposia

    
ČSZT neodpovídá za obsah a jazykovou redakci přednesených odborných sdělení.

mediální partneři:

 

 


informační podpora:

 

 


firemní prezentace: