Čas


Tisk Email

Český metrologický institut
Česká společnost pro zdravotnickou techniku
Česká asociace sester

pořádají symposium

PRACOVNÍ MĚŘIDLA VE ZDRAVOTNICTVÍ


symposium se konalo

ve čtvrtek 25. listopadu 2010 od 9:30 hod
v přednáškovém sále ČMI,
Okružní 31, Brno

 


Oblast pracovních měřidel je nejvíce zastoupenou skupinou mezi zdravotnickými prostředky s měřicí funkci. Tato oblast spadá do tzv. neregulované sféry z hlediska zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění i další legislativou. Cílem tohoto symposia je proto v co největší možné míře seznámit účastníky s praktickými zkušenostmi s metrologickým zabezpečením těchto zdravotnických prostředků s měřicí funkcí.
Symposium je určeno zejména pro zdravotnické pracovníky - lékaře, sestry a další zdravotnický personál, ale také pro technické pracovníky a metrology ve zdravotnictví, kteří se zabývají zdravotnickými prostředky s měřicí funkcí.

Odborný garant:
Ing. Radovan Wiecek
pověřen řízením ČMI OI Brno

Přípravný výbor:
RNDr. Josef Čihák
Česká společnost pro zdravotnickou techniku
Ing, Jiří Petráček
vedoucí odboru zdrav. techniky a investic FN Motol

Organizační sekretář:
Klára Sabatová

PROGRAM SYMPOSIA

Zahájeni

Úvodní slovo - metrologie a zdravotnictví
Ing. Radovan Wiecek, ČMI

Zdravotnický prostředek - pracovní měřidlo
RNDr. Josef Čihák, CSZT


Pracovní měřidla x informativní měřidla
Ing. Radovan Wiecek, ČMI

Používáni pipet ve zdravotnické praxi
Ing. Alena Vospělová, ČMI


Diskuse

Přestávka, občerstvení

Pracovní měřidla v nemocnici, vhodný výběr a údržba
Ing. Jiří Petráček - odělení zdravotnické techniky, FN Motol


Kalibrace na ARO a sterilizaci po novele z. č. 123/2000Sb.
Ing.Ivana Juřičková, biomedicínská inženýrka ARO, FN Motol


Diskuse

Závěr